Անցյալ և ներկա ուղղություններ Անդրկովկասի հնագիտության մեջ

Antonio SAGONA Download

Անդրկովկասը (կամ հարավային Կովկասը) միշտ դիտվել է որպես առաջնային նշանակության տարածաշրջան։ Այնուամենայնիվ, տարբեր պատճառներով այս տարածաշրջանի հնագիտությունը մնացել է անհասանելի, մեծ մասամբ հասանելի արևմտյան լեզուներով սինթեզներով: Սույն հոդվածում ներկայացված են Անդրկովկասում հնագիտական ​​մտքի հիմնական միտումները՝ գլասնոստից (բացությունից) և պերեստրոյկայից (վերակառուցում) առաջ և հետո։ Այն եզրակացնում է, որ տարածաշրջանի ժամանակակից հնագիտությունը, որը նմուշառված է այս թողարկման հոդվածներով, շատ բան ունի առաջարկելու Մերձավոր Արևելքի և Եվրասիական հնագիտությանն ընդհանրապես, և Անատոլիայի հնագիտությանը՝ մասնավորապես: