Էնեոլիթյան կոշիկի առաջին ուղղակի վկայությունը Մերձավոր Արևելքից

Ron Pinhasi, Boris Gasparian, Gregory Areshian, Diana Zardaryan, Alexia Smith, Guy Bar-Oz, Thomas Higham Download

Հարավային Կովկասի նեոլիթյան և էնեոլիթյան ժամանակաշրջանի բնակչության թաղման ծեսի մասին քիչ է հայտնի։ Այնուամենայնիվ, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում տարածաշրջանում ակտիվացել են թաղման հնագիտության ոլորտում հետազոտությունները՝ օգտագործելով վերջերս մշակված մոտեցումները, ինչպիսին է հնէոթանատոլոգիան: Այս մեթոդով թաղումների պեղումների, ինչպես նաև հրապարակված տվյալների վերագնահատման շնորհիվ հնարավոր է հասնել այս պոպուլյացիաների թաղման վարքագծի վերաբերյալ գիտելիքների վիճակի: Ողջ տարածաշրջանում արձանագրվել են թաղումներ ունեցող 23 վայրեր՝ նեոլիթ (2), էնեոլիթ (15), նեոլիթ և էնեոլիթ (2) և անորոշ ժամանակագրական վերագրում (նեոլիթ և/կամ էնեոլիթ) (4): Հավաքագրված բոլոր տվյալները բացահայտեցին պրակտիկայի դիվերսիֆիկացիան նեոլիթից մինչև քալկոլիթ: Նեոլիթյան թաղման պրակտիկան ավելի քիչ միատարր է, քան նախկինում ենթադրվում էր, և թաղման վայրերը, ըստ երևույթին, սերտորեն կապված են եղել բնակավայրերի հետ: էնեոլիթյան փուլում տեղի է ունենում մահացածների թաղման եղանակների դիվերսիֆիկացիա՝ նոր տիպի դամբարանների ի հայտ գալով (թաղումներ կերամիկական անոթներում և կուրգաններում) և նկատվում է կյանքի վայրի և մահացածի վայրի հարաբերությունների էվոլյուցիան։