Կտրիչ

Կտրիչ

Կտրիչ, 4,75 x 3,12 սմ, պատրաստված է վանակատե ցլեպի հենքի վրա