Ծխամորճ

Ծխամորճ

Ծխամորճ, 3,44 x 4,32 սմ,  Թրծակավ, դաջված զարդամոտիվներով