Երկրորդական հարդարումով շեղբ

Երկրորդական հարդարումով շեղբ

Պատրաստված է վանակատե շեղբի հենքի վրա