Երկրորդական հարդարումով շեղբ

Երկրորդական հարդարումով շեղբ

Երկրորդական հարդարումով շեղբ, 7,82 x 2,6 սմ, պատրաստված է վանակատե շեղբի հենքի վրա